Vážení návštěvníci,

 

Obsah těchto stránek je nyní dostupný na adrese

 

www.predkozka.info

Předkožka (prepucium, praeputium)

 

O předkožce se často tvrdí, že je to „kousek kůže pokrývající žalud penisu“. Takováto představa o předkožce je však značně nepřesná, jak ukazuje podrobnější rozbor výše uvedeného tvrzení:

 

  1. „kousek“ – přestože se to na první pohled nezdá, předkožka představuje v průměru více než 50% kožního pokryvu penisu a tvoří tak významnou součást tohoto orgánu
  2. „kůže“ – nejedná se jen o kůži, ale také o vysoce specializovanou erotogenní tkáň, která nemá na lidském těle srovnatelný ekvivalent
  3. „pokrývající žalud penisu“ – pokrývání či ochrana žaludu je pouze jednou (a zdaleka ne nejdůležitější) z mnoha funkcí, které předkožka plní


Více zde: file:///E:/Dokumenty,%20texty,%20materi%C3%A1ly/sexualita/predkozkapenisu/archiv/P%C5%99edko%C5%BEka%20penisu.htm

 

Předkožka (prepucium, praeputium)

 

O předkožce se často tvrdí, že je to „kousek kůže pokrývající žalud penisu“. Takováto představa o předkožce je však značně nepřesná, jak ukazuje podrobnější rozbor výše uvedeného tvrzení:

 

  1. „kousek“ – přestože se to na první pohled nezdá, předkožka představuje v průměru více než 50% kožního pokryvu penisu a tvoří tak významnou součást tohoto orgánu
  2. „kůže“ – nejedná se jen o kůži, ale také o vysoce specializovanou erotogenní tkáň, která nemá na lidském těle srovnatelný ekvivalent
  3. „pokrývající žalud penisu“ – pokrývání či ochrana žaludu je pouze jednou (a zdaleka ne nejdůležitější) z mnoha funkcí, které předkožka plní

 

Více informací naleznete na nových stránkách www.predkozka.info